Tietoa nepsy-valmennuksesta

Mitä nepsy-valmennus on?


Nepsy- eli neuropsykiatrinen valmennus perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja tavoitteellisuuteen. Neuropsykiatrista valmennusta saa antaa vain kouluttautunut nepsy-valmentaja.

Kenelle nepsy-valmennusta?

Viekö pelaaminen aikaa opiskelulta? Onko opiskelu jäänyt kokonaan?

Oletko huolissasi lapsen/nuoren eristäytymisestä kotiin? Askarruttaako vuorokausirytmin sekoaminen ja kaverisuhteiden puuttuminen?

Onko lapsellasi vaikeuksia hallita tunteitaan? Oletko jo kokeillut kaikki keinosi, mutta olet silti huolissasi lapsesi raivareista tai omaehtoisuudesta?

Onko asiointi erilaisten viranomaisten kanssa jäänyt hoitamatta? Onko lomakkeiden täyttäminen ylivoimaista?

Tuntuuko kaupassa käynti ahdistavalta ja hankalalta?

Jätätkö siivoamatta, koska et tiedä mistä aloittaa?


Näihin ja moniin muihin arkea ja elämää hankaloittaviin tilanteisiin nepsy-valmennus saattaa tuoda helpotusta.


Nepsy-valmennus sopii henkilölle, jolla on vaikeuksia esim. sosiaalisissa tilanteissa, rutiinien hallinnassa,  pelaamisen rajoittamisessa tai jos koulunkäynnissä on pulmia tai koulu on jo keskeytynyt kokonaan. Asiakkaalla voi olla todettu esim. autismin kirjon piirteitä, kielellinen erityisvaikeus, Tourette tai ADHD, mutta valmennukseen voi tulla myös ilman diagnoosia, esim. toiminnanohjauksen haasteiden vuoksi. Myös päihde- ja mielenterveyden kuntoutujat voivat saada kuntoutumiseensa tukea nepsy-valmennuksesta.

Valmennus sopii kaiken ikäisille koululaisesta senioriin. Vaatimuksena on kuitenkin kyky kommunikoida puhumalla, koska valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon. Valmennuksessa käytetään apuna mm. keskusteluja, mielikuvaharjoituksia, piirtämistä, kirjoittamista ja konkreettisia apuvälineitä, kuten kalentereita, muistilappuja ym.

Nepsy-valmennus ei ole terapiaa, vaan kuntouttavaa toimintaa. Valmennuksen avulla haetaan ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka auttavat asiakasta pärjäämään arjessa. 

Nepsy-valmennukset eivät kuulu Kela-korvauksen piiriin. Maksusitoumusta voi tarvittaessa hakea terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta.

Ratkaisukeskeisyys

Valmentajana en tarjoa suoria ratkaisuja, vaan keskusteluiden ja tavoitteeseen liittyvien harjoitusten avulla pyritään kohti asiakkaan omaa oivallusta ja ratkaisua sujuvampaan arkeen. Samalla asiakkaan itsetunto ja itsetuntemus kasvavat.

Omien vahvuuksien aktiivinen käyttö ja itsetuntemuksen lisääntyminen auttavat jatkossa asiakasta hallitsemaan itsenäisesti arjen haasteita.

Tavoitteellisuus

Neuropsykiatrinen valmennus lähtee asiakkaan omista tarpeista. Näiden tarpeiden pohjalta luodaan valmennukselle tavoitteet. Tavoitteet laaditaan sille tasolle, että asiakas pystyy saavuttamaan ne omien taitojensa, osaamisensa ja oppimiskykynsä avulla.

Valmennuksen tavoitteisiin pyritään tunnistamalla asiakkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. Tavoitteet voivat liittyä esim. toiminnanohjaukseen, oppimisvaikeuksiin, arjen hallintaan, kodin askareiden organisointiin, koulun- ja työssäkäynnin sujumiseen tai erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.

Mitä?

Valmennus tapahtuu luottamuksellisesti valmentajan ja asiakkaan kesken. Asiakkaan lähipiirin sitoutuminen valmennuksen tavoitteisiin vahvistaa valmennuksen onnistumista.

Valmennustapaamisia sovitaan yleensä 5-10 kertaa.

Myös ryhmävalmennus  esim. opiskelijaryhmille  on mahdollista.

Missä?

Valmennus tapahtuu asiakkaan toivomassa paikassa, esim. kotona, koulussa tai muussa arjen ympäristössä.

Myös videoneuvottelun avulla netissä valmennus onnistuu.

Milloin?

Tapaamisajat sovitaan joustavasti asiakkaan toiveen mukaan. Tutustumiskerran jälkeen valmennustapaamiset toteutetaan ennaltasovitun aikataulun mukaisesti.