Rekisteriseloste ja tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Miia Kurkola

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Miia Kurkola

Y-tunnus: 3098113-7

kotipaikka: Järvenpää

sähköposti: nepsyvalmentajasi@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Miia Kurkola

Yhteystiedot yllä.

Henkilörekisterin nimi

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvä sivusto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen


Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon elinkeinonharjoittajan ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Valmennusten käyntitiedot
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajan tiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot.
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

Alaikäisten turvallisuus

Alaikäisen henkilötietoja kerätään huoltajan suostumuksella.


Maksuliikenteen tiedot

Laskutuksen hoitaa elinkeinonharjoittaja käyttäen Pivo wallet Oy:n palveluita.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 8 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun tiedot eivät ole tarpeellisia käyttötarkoitusta varten.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Henkilötietoja voidaan asiakkaan luvalla ja pyynnöstä luovuttaa kolmansille osapuolille (esim. lääkäri, Kela, oppilaitos).

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä ostaa valmennus- tai opetuspalveluita.

Suojaus

Sähköiset yhteydenotot ovat vain elinkeinonharjoittajan luettavissa. Viestit ovat sähköpostissa, joiden lukemiseen tarvitaan salasana.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa arkistossa.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Sinulla on oikeus tarkistaa elinkeinonharjoittajana hallussa olevat henkilötietosi. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Jos tietooni tulee tietoturvarikkomus, siitä ilmoitetaan asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.


Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelun rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.


Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin tunnistetaan kävijä, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Käyttämällä sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla nepsyvalmentajasi@gmail.com

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 19.4.2020